Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Báo Nhân Dân: Hội thảo khoa học 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Sáng 2-11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học '50 năm TP Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42116902-hoi-thao-khoa-hoc-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-bac-ho.html

Các tham luận tại hội thảo nêu bật giá trị lý luận, thực tiễn của bản Di chúc và những lời căn dặn của Bác qua chín lần về thăm Hải Phòng; đánh giá kết quả đã làm được, thành tựu nổi bật, những bài học kinh nghiệm, phân tích những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa qua chặng đường 50 năm thực hiện lời dạy của Người. Nhiều ý kiến tiếp tục làm sâu sắc thêm tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại và những định hướng chiến lược thể hiện trong Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với TP Hải Phòng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Đảng bộ, quân và dân thành phố đang nỗ lực đưa Hải Phòng tiếp tục phát triển, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới, như tầm nhìn mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã chỉ ra.

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết số 45, Thành Ủy Hải Phòng, Di chúc, Lời dạy, Bác hồ, Căn dặn, Hội thảo, Tham luận, Hồ Chí Minh, Công nghiệp hóa, Thành tựu, Hải Phòng, Tầm vóc, Lý luận, Bài học, Khuyết điểm, Đi đầu, Hiện đại hóa, Tầm nhìn, Đảng bộ