Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Báo Người Đưa Tin: Hải Phòng xây dựng đề án nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn Trung ương lên tới 41%

Theo đề án được xây dựng, mức chuẩn trợ cấp xã hội của Hải Phòng áp dụng sẽ cao hơn mức chuẩn Trung ương đối với tất cả đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định của Chính phủ và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu và trợ cấp của Nhà nước sống ở vùng núi, vùng hải đảo.'

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Đưa Tin, nguồn bài: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-xay-dung-de-an-nang-muc-chuan-tro-cap-xa-hoi-cao-hon-muc-chuan-trung-uong-len-toi-41-a455227.html

Theo tin từ UBND TP.Hải Phòng, đề án “Nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội khác trên địa bàn TP.Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025” vừa được ban Cán sự UBND thành phố báo cáo ban Thường vụ Thành ủy.

Trong những năm gần đây, việc thăm hỏi và làm tốt công tác hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách được chính quyền Hải Phòng đặc biệt quan tâm.

Đề án được xây dựng với mục đích từng bước để người dân đảm bảo được mức sống tối thiểu trong từng thời kỳ; từng bước tiếp cận xu hướng phát triển hệ thống an sinh xã hội của quốc tế; thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đề án, thành phố sẽ nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội của thành phố áp dụng đối với tất cả đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu và trợ cấp của Nhà nước sống ở vùng núi, vùng hải đảo.

Mức chuẩn trợ cấp xã hội của thành phố sẽ áp dụng cao hơn mức chuẩn Trung ương (270.000 đồng) cho năm 2020, cao hơn mức chuẩn dự kiến của Trung ương cho giai đoạn 2021-2025, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố cho từng giai đoạn.

Thành phố cũng mở rộng đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đến dưới 80 tuổi không có lương hưu và trợ cấp của Nhà nước sống ở vùng núi, vùng hải đảo sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng phí khi chết.

Tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng thời gian gần đây đã tạo thêm nhiều nguồn lực để thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách trợ giúp xã hội nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người gặp rủi ro, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống… được hỗ trợ kịp thời, được cải thiện cuộc sống cả về vật chất và tinh thần.

Việc xây dựng chính sách trợ giúp xã hội riêng ngoài việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, còn góp phần tích cực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo bền vững.

Tại cuộc họp ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa qua, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy nêu rõ, việc xây dựng chính sách trợ giúp xã hội riêng của thành phố nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đồng thời thể hiện rõ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua.

Ông Thành thống nhất với ý kiến của các Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, đồng ý nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội khác cao hơn mức hiện tại. Đối với một số đối tượng đề xuất mức trợ cấp cao bằng TP.Hồ Chí Minh (cao hơn mức chuẩn quốc gia 41%).

Sau khi được ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến, ban Cán sự Đảng UBND TP.Hải Phòng sẽ tiếp thu, hoàn thiện đề án, trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về nội dung trên tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XV vào tháng 12/2019.

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, UBND TP.Hải Phòng, Nâng mức, Thành Ủy Hải Phòng, Trợ cấp, Lương hưu, Lê Văn Thành, Hải đảo, Cân đối ngân sách, Ban cán sự, Bảo trợ, Người cao tuổi, Từng giai đoạn, Trợ giúp, Thành ủy, Ban thường vụ, Vùng núi, An sinh xã hội, Đề án, Hải Phòng