Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Báo DĐDN: Hải Phòng: Thách thức trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mặc dù khởi nghiệp tại Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ, nhưng để có thể khởi nghiệp được theo hướng đổi mới sáng tạo thì các startup vẫn còn không ít vướng mắc và thách thức

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh doanh, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/hai-phong-kho-khan-tren-hanh-trinh-khoi-nghiep-161111.html

Quý vị có thông tin phù hợp với chuyên mục xin gửi về:
Email: media@dddn.com.vn

Bích Phương - Hoàng Hưng

Tìm kiếm:✨

  • Chuyên mục, Khởi nghiệp, Đang phát triển, Hải Phòng, Vướng mắc, Đổi mới, Email, Thách thức, Sáng tạo, Mạnh mẽ, Phù hợp