Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Báo VOV: Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại UBND quận Hồng Bàng

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) về thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/doan-giam-sat-quoc-hoi-lam-viec-tai-ubnd-quan-hong-bang-962171.vov

Chiều nay (1/10), Đoàn Giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng).

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) về thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn quận Hồng Bàng (Hải Phòng) xảy ra 3 vụ xâm hại tình dục và 1 vụ bạo lực trẻ em, trong đó có 1 bé gái khuyết tật đã mang thai. Theo các cơ quan chức năng quận Hồng Bàng, nguyên nhân của các vụ bạo hành trẻ em là do công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn hạn chế; một vài đơn vị trong quận chưa thực sự quan tâm, chú trọng triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em; việc xử lý các hành vi xâm phạm trẻ em, đặc biệt là hành vi dâm ô trẻ em còn chưa đủ sức răn đe.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị quận Hồng Bàng (Hải Phòng) làm tốt hơn nữa tuyên truyền pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận những kiến nghị của quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) về việc tăng cường nâng cao kiến thức cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về trẻ em; tăng nặng hình thức xử lý với các đối tượng vi phạm... đồng thời đề nghị quận Hồng Bàng chú trọng hơn nữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói: "Công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật và rất nhiều hoạt động cũng được triển khai tương đối rộng khắp bằng nhiều hình thức, nhưng vấn đề là đã sâu sát, đúng đối tượng chưa? Ví dụ: Chúng ta tuyên truyền, hướng dẫn cho những đối tượng đặc biệt khó khăn và những đối tượng có nguy cơ bị xâm hại kĩ năng phòng tránh và phòng chống thế nào? Tôi nghĩ rằng phải tập trung vào những đối tượng như vậy và phải có hình thức tuyên truyền thích hợp"./.

Tìm kiếm:✨

  • UBND quận Hồng Bàng, Xâm hại, Hồng Bàng, Uông Chu Lưu, Quốc Hội Uông Chu Lưu, Trẻ em, Quy phạm pháp luật, Chủ tịch quốc hội, Dâm ô, Sâu sát, Phòng chống, Hải Phòng, Xâm hại tình dục, Giám sát, Rộng khắp, Khuyết tật, Quốc hội, Bạo hành, Phòng tránh, Răn đe