Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Báo Tổ Quốc: Hải Phòng xem xét miễn học phí cho học sinh các cấp học từ năm học 2020-2021

Hải Phòng đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị quyết về miễn học phí các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo chỉ đạo của UBND thành phố trước khi trình HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/hai-phong-xem-xet-mien-hoc-phi-cho-hoc-sinh-cac-cap-hoc-tu-nam-hoc-2020-2021-20191020090611656.htm

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng đang đăng tải dự thảo và lấy ý kiến đóng góp về Nghị quyết miễn học phí các cấp trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về chuẩn bị Đề án, Nghị quyết về miễn học phí cho các cấp học trên địa bàn thành phố Hải Phòng để trình HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, Sở GDĐT Hải Phòng xây dựng Dự thảo Nghị quyết về miễn học phí các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ảnh minh họa

Theo quy định, trước khi trình các cấp thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đăng tải xin ý kiến nhân dân.

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 điều, đề xuất nội dung quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo dự thảo này, Ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng trên theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định. Thời điểm thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở thực hiện từ năm học 2020-2021; hỗ trợ học phí trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông thực hiện từ năm học 2021-2022. Thời gian hỗ trợ: 9 tháng/1 năm.

Người dân có ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố Hải Phòng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng tại đây. Thời gian để gửi ý kiến góp ý đến trước ngày 09/11/2019 trước khi trình HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2019.

Nếu được thông qua, bắt đầu từ năm học 2020-2021, trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở sẽ là những đối tượng được miễn học phí, các cấp học còn lại sẽ thực hiện từ năm học 2021-2022.

P.A

Tìm kiếm:✨

  • Sở GDĐT Hải Phòng, Bổ túc, Học sinh trung học, Học phí, Trung học cơ sở, Mầm non, Trung học phổ thông, Hội đồng nhân dân, Lấy ý kiến, Xin ý kiến, Cổng thông tin, Dự thảo, Thường lệ, Hải Phòng, Kỳ họp, Các cấp, Nghị quyết, Học sinh, Góp ý, Xem xét