Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: THỦ TƯỚNG TIẾP XÚC CỬ TRI HẢI PHÒNG

Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục được làm tốt hơn nữa theo các hình thức khác nhau như nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung chú trọng nâng cao đời sống và thu nhập của người dân. Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/chinh-tri/2019/10/thu-tuong-tiep-xuc-cu-tri-hai-phong/267334

Tìm kiếm:✨

  • Thủy Nguyên, Cử tri, Kiểu mẫu, Hải Phòng, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, Tiếp xúc, Kỳ họp, Nông thôn, Chú trọng, Thu nhập, Đời sống, Hình thức, Sự nghiệp, Nâng cao, Thành phố, Tập trung