Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: NGHỊ TRÌNH HÔM NAY:KẾT NỐI PV TIỂU BẢO VỚI ÔNG BÙI THANH TÙNG, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐBQH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KẾT NỐI PV TIỂU BẢO VỚI ÔNG BÙI THANH TÙNG, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐBQH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/10/nghi-trinh-hom-nay-ket-noi-pv-tieu-bao-voi-ong-bui-thanh-tungpho-truong-doan-chuyen-trach-dbqh-thanh-pho-hai-phong/277690

Tìm kiếm:✨

  • Nghị trình, Thanh Tùng, Chuyên trách, Trưởng đoàn, Đại biểu quốc hội, Hải Phòng, Phó