Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Mở rộng cảng quốc tế Lạch Huyện giá trị 7.000 tỷ đồng

Cảng container số 3, 4 có tổng chiều dài 750m, có khả năng tiếp nhận tàu có sức chở đến 100.000 DWT (8.000 TEU), khả năng thông quan từ 1 - 1,1 triệu TEU.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/mo-rong-cang-quoc-te-lach-huyen-gia-tri-7000-ty-dong-d109478.html

Dự án trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng.

Với tổng nguồn vốn khoảng 6.946,315 tỷ đồng tại Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Công ty cổ phần cảng Hải Phòng là nhà đầu tư Dự án.

Dự án sẽ được khởi công xây dựng từ năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025. Trong đó, bến số 3 sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2022.

Phối cảnh Cảng Quốc tế Lạch Huyện – TP. Hải Phòng

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của Công ty cổ phần cảng Hải Phòng theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể gồm: Kiểm tra, giám sát việc huy động nguồn vốn của nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện Dự án.

Ngoài ra, TP Hải Phòng chịu trách nhiệm thẩm định nhà đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định khác có liên qua. Đặc biệt là các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án và năng lực nhà đầu tư được lựa chọn đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan, nhà đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với TP Hải Phòng chỉ đạo, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi triển khai Dự án.

Tìm kiếm:✨

  • Cảng Quốc tế Lạch Huyện, Khu bến cảng Lạch Huyện, TEU, Sức chở, UBND Thành phố Hải Phòng, Cát Hải, Khu kinh tế đình vũ, Lạch Huyện, Công-te-nơ, Cho thuê đất, Thông quan, Khởi công xây dựng, Giao đất, Của dự án, Bộ tài nguyên và môi trường, Dự án đầu tư, Cảng, Hải Phòng, Dự án đầu tư xây dựng, Tiến độ