Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Hải Phòng: Xây dựng đề án miễn 100% học phí tất cả các cấp học phổ thông

Đó là nội dung Đề án miễn học phí cho các cấp học trên địa bàn đang được UBND TP Hải Phòng xây dựng để trình HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/hai-phong-xay-dung-de-an-mien-100-hoc-phi-tat-ca-cac-cap-hoc-pho-thong-d109491.html

Hải Phòng sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các học sinh các cấp phổ thông.

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 điều, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng trên theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định. Bao gồm: trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS, bổ túc THCS sẽ thực hiện từ năm học 2020-2021; hỗ trợ học phí THPT, bổ túc THPT thực hiện từ năm học 2021-2022. Thời gian hỗ trợ: 9 tháng/1 năm. Trước khi trình các cấp thông qua, theo quy định, Dự thảo Nghị quyết này sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng xin ý kiến nhân dân.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết, cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tạo động lực, tâm lý tốt cho học sinh học tập.

Đồng thời, cụ thể hóa phương châm mọi người đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau, giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội., góp phần nâng cao chất lượng và thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục của thành phố Cảng./.

Tìm kiếm:✨

  • UBND TP Hải Phòng, Bổ túc, Học phí, Hội đồng nhân dân thành phố, Thông tin đại chúng, Học sinh trung học, Phổ thông, Người tài, Trung học cơ sở, An sinh, Thành phố cảng, Mầm non, Đề án, Hải Phòng, Trung học phổ thông, Các cấp, Kỳ họp, Dự thảo, Xin ý kiến, Cụ thể hóa