Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Hải Phòng: Sẽ hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho toàn bộ hộ nghèo

Thành phố Hải Phòng đang khẩn trương xây dựng Đề án trình Hội đồng nhân dân về chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên toàn địa bàn giai đoạn 2020 – 2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-phong-se-ho-tro-sua-chua-va-xay-moi-nha-o-cho-toan-bo-ho-ngheo-d109671.html

Ảnh minh họa

Giai đoạn vừa qua, Hải Phòng được Chính phủ ghi nhận, biểu dương trong thực hiện Quyết định số 22 của Chính phủ nhờ việc chủ động ứng ngân sách của Thành phố để thực hiện chính sách này.

Đến nay, Hải Phòng thực hiện hỗ trợ được 9.894/12.3374 gia đình xây mới, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22 của Chính phủ. Việc thực hiện Quyết định này sẽ dừng lại sau ngày 31/12/2019.

Riêng đối với việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với gia đình người có công với cách mạng tính trên địa bàn, đến nay Thành phố đã hỗ trợ gần 50 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,6 nghìn tấn xi măng và hơn 4,6 triệu viên gạch chỉ cho hơn 2,5 nghìn hộ gia đình.

Kế thừa thành quả này, trong giai đoạn 2020 - 2025, các đối tượng được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà được mở rộng. Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách này chỉ cần có một trong các điều kiện như: chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng bị hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở; chưa được hỗ trợ nhà từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội khác; hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý.

Phương thức hỗ trợ cụ thể là xi măng, gạch cho hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở bằng mức hỗ trợ đối với hộ gia đình có người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 32 của HĐND thành phố.

Mục tiêu của Đề án là 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà ở có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở đều được hưởng chính sách hỗ trợ. Việc này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Cải thiện đời sống của người dân, hạn chế tái nghèo.

Tìm kiếm:✨

  • Quyết định số 22, Nghị quyết số 32, Xây mới, Hộ nghèo, Dột nát, Xi măng, Có công, Hội đồng nhân dân, Hải Phòng, Sửa chữa, Viên gạch, Nhà ở, Giảm nghèo, Cấp xã, Hộ gia đình, Đề án, Cách mạng, Ứng, Kế thừa, Biểu dương