Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Báo Người Đưa Tin: Hải Phòng xin ý kiến nhân dân về việc miễn học phí cho toàn bộ các cấp học

Hải Phòng sẽ là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện miễn học phí các cấp học ở Hải Phòng nếu được người dân và các cấp thông qua. Việc này sẽ giảm bớt gánh nặng đối với nhân dân, đặc biệt là người dân có thu nhập thấp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Đưa Tin, nguồn bài: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-xin-y-kien-nhan-dan-ve-viec-mien-hoc-phi-cho-toan-bo-cac-cap-hoc-a453390.html

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về chuẩn bị đề án, nghị quyết về miễn học phí cho các cấp học trên địa bàn TP.Hải Phòng để trình HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa xây dựng dự thảo nghị quyết về miễn học phí các cấp trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Việc miễ học phí các cấp học ở Hải Phòng được thông qua sẽ giảm bớt gánh nặng cho người dân.

Trước khi trình các cấp thông qua, theo quy định, dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đăng tải xin ý kiến nhân dân.

Dự thảo nghị quyết gồm 4 điều, đề xuất nội dung quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn TP.Hải Phòng. Ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng trên theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở thực hiện từ năm học 2020-2021; hỗ trợ học phí trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông thực hiện từ năm học 2021-2022. Thời gian hỗ trợ: 9 tháng/1 năm.

Theo UBND TP.Hải Phòng, với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tương ứng tỷ lệ tăng dân số và tỷ lệ có việc làm như hiện nay tại Hải Phòng, việc hỗ trợ học phí cho con em nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn là giải pháp ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn thành phố, góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội.

Việc Hải Phòng ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn toan thành phố sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thực hiện phương châm mọi người đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người dân Hải Phòng được tiếp cận bình đẳng, thuận lợi, đầy đủ với chất lượng ngày càng cao các dịch vụ công thiết yếu đặc biệt là y tế, giáo dục.

Việc ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu học tập hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Hải Phòng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển giáo dục ở những vùng khó khăn nói riêng và phát triển giáo dục thành phố nói chung.

Tìm kiếm:✨

  • UBND TP.Hải Phòng, Bổ túc, Học sinh trung học, TP.Hải Phòng, Học phí, Xin ý kiến, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Mầm non, Gánh nặng, Giảm bớt, Hải Phòng, Dự thảo, Người tài, Hội đồng nhân dân, Thường lệ, Con em, Các cấp, Phổ cập, Tốc độ phát triển