Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Báo Dân Sinh: Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm

Trong những năm qua, các cấp, các ngành Thành phố Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền giáo dục, phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, hiểu biết pháp luật cho người dân về tệ nạn xã hội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/hai-phong-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-ve-phong-chong-ma-tuy-mai-dam-20191007160631944.htm

Tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho thanh, thiếu niên.

Sở Lao động–thương binh và Xã hội Thành phố Hải Phòng cho biết, năm 2018, Sở đã thường xuyên chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Phòng Lao động–thương binh và Xã hội các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống các tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, Đoàn Kiểm tra liên ngành 178 thành phố và Đội kiểm tra liên ngành 178 quận, huyện đã kiểm tra 353 buổi tại 1.390 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke... bằng 106,3% so với cùng kỳ năm trước. Qua kiểm tra Đoàn Kiểm tra liên ngành 178 thành phố đã lập biên bản chuyển thanh tra chuyên ngành xử phạt 7 cơ sở vi phạm hành chính về lao động với số tiền 15 triệu đồng; chấn chỉnh nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm các quy định trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm, tăng cường quản lý không để tệ nạn mại dâm xảy ra tại cơ sở quản lý.

Giữa tháng 6/2019, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, HIV/AIDS tại quận Ngô Quyền. Dự hội nghị có trên 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ và lực lượng đoàn viên, thanh niên các phường: Máy Chai, Cầu Tre, Vạn Mỹ, Lạc Viên (thuộc quận Ngô Quyền). Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; thực trạng tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; nhận diện các loại tệ nạn xã hội hiện nay; đặc điểm, nguyên nhân, các hình thức hoạt động mại dâm, tội phạm về ma túy và tác hại của tệ nạn mại dâm, nghiện ma túy; các giải pháp phòng ngừa và giảm hại trong phòng chống mại dâm, ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội trong phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; giao lưu trả lời câu hỏi thể hiện hiểu biết pháp luật…

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống HIV⁄AIDS, ma túy, tệ nạn mại dâm trong công nhân viên chức lao động.

Nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống mại dâm tới các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm. Theo đó, thành phố xác định mục tiêu phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền thường xuyên về phòng ngừa mại dâm bằng nhiều hình thức và được duy trì thường xuyên; 100% cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tập huấn nhằm nâng cao năng lực trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; xây dựng và triển khai các mô hình hỗ trợ can thiệp, giảm hại trong phòng, chống mại dâm nhằm bảo vệ quyền con người; phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tổ chức các hoạt động mại dâm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

Để hiện các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm trong các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân. Ngăn chặn và xử lý việc lợi dụng kinh doanh hoạt động văn hóa để tổ chức hành vi khiêu dâm, kích dục, mại dâm. Tuyên truyền, giáo dục giới tính, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, truyền thống văn hóa cho học sinh, sinh viên. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ, giảm hại trong phòng, chống mại dâm; xây dựng các mô hình giảm hại trong phòng, chống mại dâm nhằm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại cộng đồng, hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

HOA HẠ

Tìm kiếm:✨

  • Chi Cục phòng, Chống tệ nạn xã hội, Mại dâm, Tệ nạn, Tệ nạn xã hội, AIDS, Máy Chai, Vạn Mỹ, Lạc viên, Ngô Quyền, Đoàn kiểm tra liên ngành, Cơ sở kinh doanh, Cầu tre, Quyền con người, Ma túy, Kích dục, Giáo dục giới tính, Hoa Hạ, Hải Phòng, Công nhân viên chức