Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Báo NĐ&ĐS: Hải Phòng: Nhận ít nhất 8 tháng lương hiện hưởng khi nghỉ việc trước tuổi

Theo quyết định của HĐND TP Hải Phòng về việc sắp xếp lại tổ chức, tinh giảm biên chế, các đối tượng thuộc diện tinh giảm biên chế mà nghỉ trước tuổi sẽ được Hải Phòng hỗ trợ ít nhất 8 tháng tiền lương từ nguồn ngân sách địa phương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo NĐ&ĐS, nguồn bài: http://baonhandao.vn/thoi-su/hai-phong-nhan-it-nhat-8-thang-luong-hien-huong-khi-nghi-viec-truoc-tuoi-23867

Theo quy định này, công chức từ xã, phường, thị trấn đến thành phố; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp chịu tác động trực tiếp từ quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế mà tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Hải Phòng sẽ hỗ trợ thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ trước tuổi; được hỗ trợ thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội, từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm làm việc được tiếp tục hỗ trợ thêm bằng ½ tiền lương hiện hưởng.

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý có tuổi đời dưới 58 đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ mà tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giảm biên chế cũng được hưởng chế độ này.

Đối với những cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng tinh giảm biên chế mà tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc xét tinh giảm biên chế đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu; cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc trường hợp chưa xem xét tinh giảm biên chế; cán bộ quản lý khối doanh nghiệp, công chức được cử làm người đại diện tại doanh nghiệp có vốn góp nhà nước khi nghỉ việc trước tuổi không thuộc đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ.

Được biết, quy định dùng ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Hải Phòng nghỉ việc trước tuổi đã được HĐND TP Hải Phòng thông qua tại Kỳ họp tháng 7/2019. Đến nay, UBND TP Hải Phòng có văn bản hướng dẫn thực hiện quy định này.

Hoàng Long

Tìm kiếm:✨

  • HĐND TP Hải Phòng, Tinh giảm, Trước tuổi, UBND TP Hải Phòng, Nghỉ việc, Cán bộ công chức, Tiền lương, Viên chức, Biên chế, Xin nghỉ, Vốn góp, Hải Phòng, Thành ủy, Thôi việc, Hợp đồng lao động, Đơn vị hành chính, Nghỉ hưu, Lương, Văn bản hướng dẫn, Tự nguyện