Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Thủ tướng dự khánh thành Vinfast

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/thu-tuong-du-khanh-thanh-vinfast

Sau 21 tháng xây dựng và hoàn thiện –một kỷ lục thế giới, ngày 14/6, Nhà máy ô tô VinFast tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng đã chính thức được khánh thành, chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Tìm kiếm:✨

  • VINFAST, Khu công nghiệp đình vũ, Giai đoạn sản xuất, Cát Hải, Khánh thành, Kỉ lục thế giới, Thủ tướng, Hải Phòng, Nhà máy, Bước vào, Hoàn thiện, Ô tô