Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Rác thải tràn trong rừng trồng phòng hộ ở Hải Phòng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/rac-thai-tran-trong-rung-trong-phong-ho-o-hai-phong

Tìm kiếm:✨

  • Rừng trồng, Phòng hộ, Rác thải, Hải Phòng