Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Báo Nhân Dân: 19 đơn vị tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể

TTXVN - Ngày 8-6, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức lễ ký thỏa ước lao động tập thể đa doanh nghiệp Hàn Quốc - Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng). Đây là thỏa ước lao động tập thể nhóm lần thứ hai được các cấp công đoàn TP Hải Phòng triển khai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40478302-19-don-vi-tham-gia-ky-ket-thoa-uoc-lao-dong-tap-the.html

Thỏa ước lao động tập thể được thương lượng, ký kết ở 19 doanh nghiệp, trong đó, 13 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, cả 19 doanh nghiệp đều chưa có thỏa ước lao động tập thể. Nội dung thỏa ước đa doanh nghiệp này quy định về các điều kiện lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi tập thể tối thiểu chung cho các doanh nghiệp tham gia trong nhóm/ngành đối với người lao động nhưng sẽ có lợi hơn cho người lao động.

Thỏa ước gồm 10 chương, 24 điều khoản, thời hạn thực hiện là ba năm.

Tìm kiếm:✨

  • Khu công nghiệp Tràng Duệ, Thỏa ước, Điều kiện lao động, An Dương, Công đoàn, Phúc lợi, Chung cho, Thương lượng, Ký kết, Tiền thưởng, Hải Phòng, Người lao động, Tập thể, Tiền lương, Lao động