Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Báo KTNT: Hải Phòng: Giám đốc Sở Tài chính 'đỗ' ngạch Chuyên viên chính

Thí sinh Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hải Phòng vừa được công bố 'đỗ' ngạch Chuyên viên chính được tổ chức tại TP. Hải Phòng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: http://kinhtenongthon.vn/hai-phong-giam-doc-so-tai-chinh-do-ngach-chuyen-vien-chinh-post28355.html

Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính; thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên chính (Hội đồng thi) vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi của TP. Hải Phòng và UBND tỉnh Hưng Yên về việc Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên chính năm 2018.

Kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng Viên chức hành chính lên Chuyên viên chính năm 2018.

Theo đó, Hội đồng thi đã tổ chức và hoàn thành việc chấm thi đối với kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính, thăng hạng viên chức hành chính từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính theo đúng các quy định hiện hành và giám sát của Bộ Nội vụ.

Hội đồng thi thông báo kết quả dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng Viên chức hành chính lên Chuyên viên chính năm 2018.

Trong danh sách các thí sinh được công bố đỗ có thí sinh Lê Ngọc Trữ (hiện là Giám đốc sở Tài chính TP. Hải Phòng).

Điều mà dư luận quan tâm là thí sinh Lê Ngọc Trữ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TP. Hải Phòng có dấu hiệu chưa đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch Chuyên viên chính trở lên. Sự việc này cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan thẩm quyền TP. Hải Phòng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Trường Sa

Tìm kiếm:✨

  • Lê Ngọc Trữ, Ngạch, Sở tài chính, Hội đồng thi, Chuyên viên, UBND tỉnh Hưng Yên, Lên hạng, Viên chức, Kỳ thi, Có dấu hiệu, Điểm thi, Công chức, Chấm thi, Hải Phòng, Đủ tiêu chuẩn