Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Báo Chính Phủ: Hải Phòng giải quyết dứt điểm vướng mắc trong giao đất ở

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết tồn tại, vướng mắc khi giao đất làm nhà ở cho 86 hộ dân tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/hai-phong-giai-quyet-dut-diem-vuong-mac-trong-giao-dat-o/367439.vgp

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét làm rõ, hướng dẫn UBND thành phố Hải Phòng giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong quá trình giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật trước ngày 30/8/2019; báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

Minh Hiển

Tìm kiếm:✨

  • Quận Dương Kinh, Hưng Đạo, Trịnh Đình Dũng, Minh Hiển, Giao đất, Phó thủ tướng, Vướng mắc, Hải Phòng, Thanh tra chính phủ, Bộ tư pháp, Thẩm quyền, Hộ dân, Bộ tài chính, Hộ gia đình, Dứt điểm