Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Báo VOV: Hải Phòng mất mùa vải, người dân lại ồ ạt chặt bỏ

Vải chính vụ năm nay ở Hải Phòng bị mất mùa tới 90%, khiến nhiều hộ dân phải chặt bỏ để chuyển đổi sang loại cây trồng mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/kinh-te/hai-phong-mat-mua-vai-nguoi-dan-lai-o-at-chat-bo-915604.vov

Tìm kiếm:✨

  • Mất mùa, Chính vụ, Ồ ạt, Vải, Cây trồng, Chặt, Hải Phòng, Chuyển đổi, Hộ dân