Báo Vietnam Finance: 3 dự án của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng vẫn chưa nộp hồ sơ quyết toán năm 2018 - Haiphongsdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Vietnam Finance: 3 dự án của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng vẫn chưa nộp hồ sơ quyết toán năm 2018

Hải Phòng vừa công khai danh sách chủ đầu tư có dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Vietnam Finance, nguồn bài: https://vietnamfinance.vn/3-du-an-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-hai-phong-van-chua-nop-ho-so-quyet-toan-nam-2018-20180504224223540.htm

9 dự án của Sở Y tế Hải Phòng có tên trong danh sách dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán năm 2018.

Hải Phòng đã công khai các chủ đầu tư có dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán năm 2018, cùng với đó là các chủ đầu tư có dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán năm 2018.

Cụ thể, có 30 dự án của 22 chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán năm 2018. Trong đó, Sở Y tế là chủ đầu tư có số dự án vi phạm nhất với 9 dự án.

Theo danh sách các dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán năm 2018, có 3 dự án đến nay vẫn chưa thực hiện; trong số đó có 3 dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán theo quy định trong năm 2018 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính tiến hành thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Hoàng Sơn

Tìm kiếm:✨

  • Quyết toán, Sở Y tế Hải Phòng, Nộp hồ sơ, Thẩm tra, Hoàng Sơn, Năm 2018, Sở tài chính, Chủ đầu tư, Phê duyệt, Hải Phòng, Sở y tế, Chậm, Tài nguyên, Công khai, Theo quy định

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages