Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Báo Nhân Dân: Giữ đúng cam kết với nhà đầu tư

Sau hơn ba năm đưa vào khai thác, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được coi là tuyến đường hiện đại nhất Việt Nam, việc quản lý thu phí, vận hành minh bạch, khai thác các trạm dịch vụ dừng nghỉ được người dân đánh giá cao. Tuyến đường đã phát huy hiệu quả, giải tỏa cơ bản ách tắc giao thông tại cửa ngõ phía đông Thủ đô, hình thành tuyến huyết mạch nối Hà Nội với Hải Phòng, Quảng Ninh, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong ba tháng qua, lưu lượng xe lưu thông trên tuyến bình quân đạt 35.200 lượt xe/ngày, tăng 231% so khi mới đưa vào khai thác. Thực tế các chỉ tiêu đạt được cho thấy, phương án tài chính của dự án là khả thi.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/cung-suy-ngam/item/40348502-giu-dung-cam-ket-voi-nha-dau-tu.html

Dự án được Thường trực Chính phủ quyết định giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chủ trì huy động vốn, thành lập Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) để thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Nhà nước có trách nhiệm tham gia từ 30 đến 50% tổng vốn, phần còn lại do nhà đầu tư tham gia và được thu phí hoàn vốn. Tuy nhiên, khi triển khai dự án (năm 2007), do điều kiện khó khăn, Nhà nước không thể bố trí phần vốn ngân sách tham gia dự án ngay từ đầu theo hình thức PPP. Trong khi nhu cầu xây dựng tuyến đường hết sức cấp bách, để chậm trễ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến vùng kinh tế trọng điểm phía bắc. Thường trực Chính phủ đã quyết định đầu tư dự án theo cơ chế thí điểm: Cho phép VIDIFI được vay vốn theo lãi suất sát lãi suất thị trường, Nhà nước sẽ bố trí trả dần các khoản tham gia, hỗ trợ đối với dự án sau khi xây dựng xong. Theo đó, với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 4.069 tỷ đồng, VIDIFI vay VDB để chuyển toàn bộ cho các địa phương từ năm 2008 đến 2010, Nhà nước hoàn trả dần trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Các khoản vay nước ngoài (300 triệu USD), Chính phủ bảo lãnh cho VDB vay vốn và cho VIDIFI vay lại để thực hiện, Nhà nước trả dần các khoản nợ gốc khi đến hạn (thời gian từ 13 đến 30 năm). Một phần vốn tham gia của Nhà nước (khoảng 5.200 tỷ đồng) được bố trí từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các khu đô thị, khu công nghiệp hình thành sau khi xây dựng tuyến đường.

Tuy nhiên, từ khi dự án triển khai đến nay đã được 10 năm, các khoản cam kết hoàn trả cho nhà đầu tư vẫn chưa được thực hiện. VIDIFI đang phải tiếp tục vay VDB các khoản tham gia, hỗ trợ của Nhà nước theo cam kết với lãi suất bình quân 10%/năm. Tính đến cuối năm 2018, chi phí lãi vay phát sinh thêm do các khoản hỗ trợ chưa được thực hiện đã lên tới hơn 800 tỷ đồng. Nếu tiếp tục chậm trả, sẽ dẫn đến phá vỡ phương án tài chính của dự án, doanh nghiệp sẽ bị phá sản. Chính vì thế, tại kỳ họp Quốc hội lần này, Chính phủ đã đề nghị cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trả cho dự án.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, trong điều kiện nguồn ngân sách còn rất khó khăn, việc bố trí, sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho các dự án mới, quan trọng có ý nghĩa hết sức cấp bách. Tuy nhiên, với các dự án dạng nêu trên nếu các khoản hỗ trợ theo cam kết không được cấp kịp thời, ngoài hệ lụy phương án tài chính dự án bị phá vỡ không có nguồn trả các khoản nợ vay nước ngoài đến hạn được Chính phủ bảo lãnh, còn gây ảnh hưởng đến cam kết của Chính phủ đối với các nhà tài trợ, làm giảm uy tín, môi trường đầu tư tại Việt Nam. Chưa kể, hiện nay Chính phủ đang kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư dự án đường cao tốc bắc - nam theo hình thức PPP, việc giữ đúng cam kết với nhà đầu tư sẽ góp phần tạo niềm tin để họ yên tâm đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

XÍCH TÙNG

Tìm kiếm:✨

  • VIDIFI, Cao tốc Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Giải phóng mặt bằng, Xích tùng, Trả dần, Kinh tế trọng điểm, Hải Phòng, Trung hạn, PPP, Của dự án, Vốn ngân sách, Hoàn trả, Bồi thường, Bố trí