Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Báo Hà Nội Mới: Chưa thống nhất bố trí 4.069 tỷ đồng trả nợ cho cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, việc bố trí trên 40% tổng số vốn thanh toán nợ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là chưa hợp lý.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/936213/chua-thong-nhat-bo-tri-4069-ty-dong-tra-no-cho-cao-toc-ha-noi-hai-phong

Thêm 270 triệu USD cho dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 29-5, tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc dành một phần vốn ngân sách trung ương từ nguồn 10.000 tỷ đồng để thanh toán nợ, hỗ trợ chi phí bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo cam kết trước đây của Chính phủ là khả thi, thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội.

Do vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định, cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng từ khoản 10.000 tỷ đồng cho dự án nêu trên của Bộ Giao thông - Vận tải.

Tại báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu, qua rà soát các tờ trình của Chính phủ, Ủy ban nhận thấy, phương án bố trí của Chính phủ chưa đảm bảo trật tự ưu tiên cho dự án gia cố hệ thống đê xung yếu; xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển; phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất như quy định tại Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội.

Trong khi đó, việc bố trí trên 40% tổng số vốn thanh toán nợ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là chưa hợp lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Một số ý kiến cho rằng, việc thanh toán nợ thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước nói chung và nợ đền bù, GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nói riêng là cần thiết, song có thể sử dụng nhiều nguồn vốn theo khả năng cân đối ngân sách.

Nội dung này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, kết luận rõ ràng, cụ thể tại các phiên họp thứ 33, 34 và phiên họp ngày 24-5-2019, theo đó: “Thống nhất về nguyên tắc danh mục sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng như tờ trình của Chính phủ, trừ dự án thanh toán nợ đền bù, GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng”.

UBTVQH cũng giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Chính phủ rà soát danh mục, thủ tục đầu tư, mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án và xây dựng nghị quyết trình UBTVQH xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, tại Tờ trình số 238/TTr-CP ngày 28-5-2019, Chính phủ tiếp tục đề nghị bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn để thanh toán toàn bộ 4.069 tỷ đồng nợ đền bù, GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ông Nguyễn Đức Hải nêu quan điểm của Ủy ban Tài chính - Ngân sách là Chính phủ có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của UBTVQH (theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Luật Tổ chức Quốc hội). Do đó, đề nghị Chính phủ thực hiện đúng nội dung kết luận của UBTVQH.

Tìm kiếm:✨

  • Thường vụ quốc hội, Nguồn vốn, Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Danh mục, Ủy ban, Quốc hội, Vốn ngân sách, Dự án, Ngân sách, Kỳ họp, Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phân bổ, Ngân sách nhà nước, XIV, Cao tốc Hà Nội