Báo Hải Quan: Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Ghi nhận nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải - Haiphongsdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Hải Quan: Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Ghi nhận nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tham gia đầu tiên, có số lượng thủ tục nhiều nhất và cũng là đơn vị đầu tiên sắp hoàn thành toàn bộ thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: http://www.baohaiquan.vn/pages/thuc-hien-co-che-mot-cua-quoc-gia-ghi-nhan-no-luc-cua-bo-giao-thong-van-tai.aspx

Danh mục một số thủ tục của Bộ GTVT trên giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn).

Khởi đầu thuận lợi

Ngày 7/11/2018, Bộ GTVT ban hành Quyết định 2413/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Một mục tiêu quan trọng được Bộ đặt ra là, năm 2018, hoàn thành triển 100% thủ tục hành chính liên quan đến quản lý hàng hóa XNK, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đã đăng ký triển khai thông NSW.

Từ tháng 11/2014, Bộ GTVT là bộ đầu tiên tham gia NSW theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn thí điểm (2014-2017), Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành cung cấp 12 thủ tục hành chính kết nối NSW.

Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT tiếp tục rà soát và đăng ký triển khai các thủ tục hành chính mới trong giai đoạn 2018-2020 với Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban 1899). Theo đó, có tổng cộng 87 thủ tục hành chính tham gia, trong đó 12 thủ tục đã triển khai trong giai đoạn thí điểm và 75 thủ tục triển khai mới trong giai đoạn 2018-2020.

Theo dữ liệu đăng ký kết nối của các bộ, ngành, Bộ GTVT là đơn vị có số lượng thủ tục kết nối nhiều nhất. Điều này đặt ra một khối lượng công việc rất lớn cho các đơn vị chuyên môn của Bộ, cũng như các cơ quan phối hợp. Để triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả, Bộ GTVT đã có lộ trình chi tiết và kế hoạch tổ chức thực hiện một cách quyết liệt.

Giai đoạn triển khai thí điểm (theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg), Bộ GTVT bắt đầu thực hiện với 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hàng hải (từ tháng 11/2014) tại khu vực cảng biển Hải Phòng và TPHCM. Từ tháng 5/2015, bổ sung thêm 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hàng hải và triển khai mở rộng tại 9/25 Cảng vụ Hàng hải. Từ tháng 12/2015 Bộ GTVT triển khai 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng kiểm và 2 thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa. Gần 3 năm triển khai và mở rộng NSW, lĩnh vực của Bộ thu hút 8.834 doanh nghiệp, với 275.099 hồ sơ, trong đó 253.726 hồ sơ được giải quyết (đạt tỷ lệ 92,23%).

Tăng tốc

Bước vào thời kỳ triển khai chính thức, đồng loạt các thủ tục hành chính (theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg), Bộ GTVT tiếp tục tích cực phối hợp với Cơ quan Thường trực và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ hàng loạt nhiệm vụ. Đến ngày 30/9/2018, các đơn vị của Bộ GTVT đã phối hợp với Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế) xây dựng và ký thống nhất toàn bộ 75 bộ quy trình nghiệp vụ; bộ chỉ tiêu thông tin và phương thức trao đổi dữ liệu; xây dựng kế hoạch đào tạo, triển khai đối với 75 thủ tục hành chính của Bộ GTVT tham gia NSW giai đoạn 2018– 2020.

Cụ thể, lĩnh vực Hàng hải có 5 thủ tục, từ ngày 1/7/2018 triển khai chính thức tại 13/25 Cảng vụ. Tiếp đó, ngày 25/7/2018 triển khai mở rộng (cả 5 thủ tục giai đoạn thí điểm) cho toàn bộ 25/25 Cảng vụ. Đến ngày 9/11/2018, có 36.709 hồ sơ thực hiện, cấp 33.449 giấy phép điện tử. Bộ GTVT đánh giá, cùng với lĩnh vực Đăng kiểm, lĩnh vực Hàng hải đã cung cấp đầy đủ các thủ tục và tham gia toàn diện vào NSW.

Lĩnh vực Đường thủy nội địa có 4 thủ tục, đã hoàn thành và triển khai 2 thủ tục hành chính cho tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng thủy nội địa. Từ ngày 25/7/2018 triển khai chính thức tại các Cảng thủy nội địa khu vực Long An. Ngày 5/10/2018 triển khai mở rộng tại Cảng thủy nội địa Long Bình (TPHCM), đến nay có 93 hồ sơ thực hiện. Mới đây, Bộ đã hoàn thành và triển khai chính thức 2 thủ tục cho phương tiện thủy nội địa Việt Nam và Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng thủy nội địa khu vực An Giang, Long An, TPHCM (từ ngày 8/11/2018).

Lĩnh vực Đường bộ có nhiều thủ tục tham gia NSW nhất với 65 thủ tục. Từ ngày 1/7/2018, Bộ GTVT đã hoàn thành và triển khai thí điểm 44 thủ tục tại Tổng cục Đường bộ và 12 Sở GTVT. Đến ngày 10/10/2018 có 16 doanh nghiệp tham gia thí điểm, nộp127 hồ sơ. Từ 1/11/2018, Bộ triển khai chính thức 60 thủ tục tại Tổng cục Đường bộ và 63 Sở GTVT cho tất cả đối tượng sử dụng. 5 thủ tục còn lại liên quan đến gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện nước ngoài Bộ GTVT phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 này.

Theo Bộ GTVT, Đường bộ là lĩnh vực có số lượng thủ tục lớn, dự kiến có số lượng hồ sơ, doanh nghiệp tham gia nhiều, vì vậy, thời gian qua, Tổng cục Đường bộ đã nỗ lực xây dựng, thống nhất quy trình nghiệp vụ giải quyết các thủ tục hành chính qua NSW, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đối với lĩnh vực Hàng không, Bộ GTVT đã triển khai sử dụng chính thức kết nối dữ liệu hành khách trước chuyến bay giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia và phần mềm nghiệp vụ của Cục Hàng không.

Như vậy, đến ngày 10/11/2018, Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng và chính thức kết nối 70 thủ tục hành chính vào NSW. Đây là đơn vị có số lượng thủ tục tham gia kết nối nhiều nhất đến thời điểm hiện tại, chiếm gần 54% tổng số thủ tục hành chính của các bộ, ngành tham gia NSW trong cùng thời điểm (70/130 thủ tục). Nếu hoàn thành 5 thủ tục còn lại trong lĩnh vực Đường bộ trong tháng 11/2018, Bộ GTVT sẽ là đơn vị đầu tiên trong các bộ, ngành hoàn thành kết nối NSW.

Chỉ đạo quyết liệt, kế hoạch khoa học- bài học thành công

Xác định là đơn vị có số lượng thủ tục nhiều nhất cung cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, vì vậy, lãnh đạo Bộ GTVT luôn có sự chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung công việc liên quan. Đồng thời, Bộ thường xuyên phối hợp với Cơ quan Thường trực và các bộ, ngành liên quan hoàn thành xây dựng và cung cấp 100% thủ tục đã đăng ký tham gia NSW.

Mặt khác, dù số lượng thủ tục nhiều, song hệ thống CNTT của Bộ GTVT được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về nền tảng công nghệ, không thực hiện đầu tư riêng lẻ tại các cục, tổng cục, vì vậy đẩy nhanh được tiến độ xây dựng phần mềm, dễ dàng trong thay đổi, nâng cấp theo yêu cầu kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thông qua kết quả hồ sơ thực hiện NSW như đề cập ở trên và phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, có thể thấy các thủ tục hành chính của Bộ GTVT cung cấp qua NSW được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và tích cực tham gia. Nhiều thủ tục sau khi đưa vào sử dụng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng nhanh như nhóm thủ tục lĩnh vực Đăng kiểm từ khi đưa vào sử dụng (tháng 10/2015) đến nay 100% hồ sơ được doanh nghiệp nộp thực tuyến, không còn hồ sơ giấy; nhóm thủ tục Hàng hải tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến duy trì ở mức 90%...

Thái Bình

Tìm kiếm:✨

  • Thủ tục hành chính, Một cửa, Bộ giao thông vận tải, Hồ sơ, Chuyên ngành, Xuất nhập khẩu, Cải cách, Ban hành, Online, Asean, Các Bộ, Cảng Thủy, Cộng đồng doanh nghiệp, Lệ Hồ, Và Phương, NỘI DUNG CÔNG VIỆC, Có 16, Ngày 30/9/2018, Đường thủy nội địa, Campuchia, Cảng biển, Tiến độ xây dựng, Cục đăng kiểm, Đường thủy, Tổng cục hải quan, Cổng thông tin, Tàu thuyền

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages