Báo Hải Quan: Điều kiện để phế liệu được phép dỡ xuống cảng - Haiphongsdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Hải Quan: Điều kiện để phế liệu được phép dỡ xuống cảng

Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một loạt văn bản mới được ban hành liên quan đến phế liệu NK, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố quản lý phế liệu NK từ nước ngoài vào Việt Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: http://www.baohaiquan.vn/pages/dieu-kien-de-phe-lieu-duoc-phep-do-xuong-cang.aspx

Rác thải "núp bóng" phế liệu nhựa NK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị liên quan đến việc tiếp nhận, kiểm tra và xử lý phế liệu dỡ xuống cảng.

Phế liệu NK từ nước ngoài chỉ được phép dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống cảng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Người nhận hàng trên Bản lược khai hàng hóa (E-manifest) có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu (gọi tắt là Giấy xác nhận NK phế liệu) và còn giá trị hiệu lực.

Người nhận hàng trên E-manifest có giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu NK ghi trên E-manifest.

Lượng phế liệu dỡ xuống cảng không được vượt quá lượng phế liệu được NK còn lại trên Giấy xác nhận NK phế liệu (lượng phế liệu được dỡ xuống cảng còn lại bằng (=) lượng phế liệu được NK trên Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trừ (-) lượng phế liệu đã NK (bao gồm lượng phế liệu đã dỡ xuống cảng nhưng chưa thông quan và lượng phế liệu đã thông quan).

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ DN NK xác định được số lượng phế liệu còn được phép NK để chủ động kinh doanh và cơ quan Hải quan có cơ sở thực hiện theo dõi trừ lùi phế liệu NK, Tổng cục Hải quan đã xây dựng phần mềm quản lý phế liệu NK.

Về việc đăng kí tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan Hải quan không thực hiện đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là phế liệu nhưng DN NK không khai thông tin Giấy xác nhận NK phế liệu trên tờ khai hải quan hoặc có khai thông tin Giấy xác nhận NK phế liệu nhưng không còn hiệu lực, không còn hạn ngạch NK và không gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Liên quan đến việc quản lý phế liệu NK, từ đầu năm tới nay, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro này.

Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm soát rủi ro đối với hoạt động NK phế liệu trên toàn quốc; xây dựng, triển khai kế hoạch điều tra, xác minh, xử lý vi phạm trong NK phế liệu; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan hải quan địa phương thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát phế liệu NK trong đó có biện pháp ngăn chặn từ xa khi hàng hóa vẫn còn trên tàu, chưa dỡ hàng xuống cảng đối với hàng hóa là chất thải, phế liệu không đáp ứng điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên cơ sở rà soát, phân tích thông tin hàng hóa khai báo trên bản lược khai hàng hóa (manifest) trước khi hàng đến.

N.Linh

Tìm kiếm:✨

  • Tổng cục hải quan, Xác nhận, Bảo vệ môi trường, Doanh nghiệp, Hải quan, Quy chuẩn, Cơ quan hải quan, Môi trường, Cảng Hải Phòng, Cho biết, Việt nam, Các tỉnh, Tới nay, VẪN CÒN, Pháp để, Chất thải, Văn bản hướng dẫn

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages