Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Báo Hải Quan: Xe tra nạp nhiên liệu dùng cho máy bay được hưởng thuế NK ưu đãi 0%

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan Hải Phòng về phân loại mặt hàng 'Xe tra nạp nhiên liệu dùng cho máy bay', Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: http://www.baohaiquan.vn/pages/xe-tra-nap-nhien-lieu-dung-cho-may-bay-duoc-huong-thue-nk-uu-dai-0.aspx

Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK; và Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, để phân loại mặt hàng này, Tổng cục Hải quan cũng đã lấy ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam tại công văn số 3881/CHK-KHCNMT ngày 26/9/2018: “Các xe tra nạp nhiên liệu Skymark Model 5K-300-J và 5K-600-J do Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn của xe tra nạp nhiên liệu hàng không đã được quy định tại TCCS 18:2015/CHK “Tiêu chuẩn khỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay” và có khả năng thực hiện các chức năng đối với xe tra nạp nhiên liệu hàng không quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 nên hoàn toàn được xác định là xe tra nạp nhiên liệu Hàng không và là xe chuyên dùng.”

Theo đó, các mặt hàng xe tra nạp nhiên liệu Skymark Model 5K-300-J và 5K-600-J do Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) NK được xác định là xe tra nạp nhiên liệu Hàng không và là xe chuyên dùng, thuộc nhóm 87.05 “Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe chữa cháy, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang)”, mã số 8705.90.90 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Thuế suất thuế NK ưu đãi 5%.

Hải Nam

Tìm kiếm:✨

  • Nhiên liệu, Mặt hàng, Phân loại, Hàng không, Lưu động, Việt Nam Ban, Thông tư, Bộ trưởng tài chính, An toàn thực phẩm, Tổng cục hải quan, Hải Quan Cũng, Cục Hải Quan Hải Phòng, Cục hàng không dân dụng, X-quang, Hải Nam, Hồ Chí Minh, Việt nam, Cục hải quan, Xe cần cẩu, Suất thuế, Thuế nhập khẩu, Tổng cục