Báo BizLIVE: Vì sao lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2018 của Nhiệt điện Hải Phòng (HND) giảm 239%? - Haiphongsdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo BizLIVE: Vì sao lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2018 của Nhiệt điện Hải Phòng (HND) giảm 239%?

Doanh thu sản xuất điện giảm 193 tỷ đồng, giá vốn bán hàng tăng, hoạt động tài chính giảm và chi phí tài chính tăng do biến động lớn của tỷ giá đồng USD là những nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý III/2018 của Nhiệt điện Hải Phòng giảm 239% so với quý III/2017.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Chứng khoán, được chúng tôi tổng hợp từ báo BizLIVE, nguồn bài: http://bizlive.vn/doanh-nghiep/vi-sao-loi-nhuan-9-thang-dau-nam-2018-cua-nhiet-dien-hai-phong-hnd-giam-239-3475279.html

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND) mới có giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về biến động trong kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2018 của doanh nghiệp.

Theo đó, Nhiệt điện Hải Phòng cho biết, nguyên nhân làm tăng lợi nhuận trước thuế do chi phí lãi vay quý III đã giảm so với cùng kỳ là 27,9 tỷ đồng (do số dư nợ vay dài hạn giảm dần), chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ 2 tỷ đồng và thu nhập khác tăng lên 1,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Về nguyên nhân làm giảm lợi nhuận trước thuế 239%, Nhiệt điện Hải Phòng cho biết doanh thu sản xuất điện quý III đã giảm so với cùng kỳ năm 2017 193 tỷ đồng do sản lượng điện hợp đồng Qc giao thấp hơn so với cùng kỳ 110,32 triệu kWh, giá bán điện giảm so với cùng kỳ do điều chỉnh giá bán lẻ điện và giá điện thanh toán thị trường bình quân thấp hơn cùng kỳ.

Giá vốn bán hàng tăng so với quý III/2017 là 28 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điện thực phát tăng so với quý III/2017 là 33 triệu kWh.

Chi phí chênh lệch tỷ giá tăng lên so với cùng kỳ là 68,9 tỷ đồng do biến động lớn của tỷ giá đồng USD.

Nhiệt điện Hải Phòng cũng cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý III lỗ là do sản lượng điện hợp đồng Qc quý III giao thấp, chỉ bằng 82% so với quý II/2018. Sản lượng Qc giao thấp dẫn đến doanh thu thu không đủ bù đắp chi phí cố định của công ty.

Quý III là giai đoạn mùa mưa, giá thị trường thấp bên cạnh đó công ty tách tổ máy số 4 để thực hiện đại tu nên sản lượng điện phát của quý III không cao. Sản lượng điện giao nhận quý III là 1,1 tỷ kWh chỉ đạt 76% kế hoạch. Do đó doanh thu và lợi nhuận mang lại từ thị trường không cao.

Tỷ giá đồng USD biến động lớn, tăng 2,79% so với tỷ giá đầu kỳ dẫn đến chi phí chênh lệch tỷ giá đánh giá lại quý III tăng cao. Tổng chi phí chênh lệch tỷ giá quý III năm 2018 của công ty là 142,7 tỷ đồng.

BẢO VY

Tìm kiếm:✨

  • Doanh thu, Lợi nhuận, Nhiệt Điện Hải Phòng, Giá vốn, Chi phí, Lợi nhuận sau thuế, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, Năm 2017, Quý III/2017, Năm 2018, Biến động, Giải trình, Lý Doanh, Hastc, Kỳ 2, Trường Không, Số 4, Kết quả kinh doanh, Lãi cơ bản, Nhà máy nhiệt điện, Lưới điện quốc gia, Biểu giá

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages